OKUL TARİHİ  
   
1965 yılında Erdemir’de çalışan Amerikan vatandaşlarının çocuklarının eğitimi için yapılmış olan bina terk edilince, Erdemir çalışanlarının bir kısmında Kdz Ereğli’de yabancı dille eğitim yapan bir özel okul açılması düşüncesi oluşur. Bu düşünceye Ereğli kaymakamı Fazıl Osman YÖNEY, zamanın ilköğretim müdürü ve Ereğlili esnaf da destek verirler

Bu düşünceyle harekete geçen Erdemir’in üst düzey yöneticilerinden bir kısmı Türk Eğitim Derneği genel merkezi ile irtibata geçerek TED Kdz Ereğli Şubesini 10.05.1967 tarihinde açarlar.

Şubenin ilk toplantısında Halim AKOL (Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı) başkanlığa getirilir. Orhan YALIM başkanvekili, Alpaslan İDİL (Erdemir Eğitim Müdürü) sekreter, Cahit ETİKAN sayman, Oğuz TINAZ (Erdemir Personel Müdürü), Reşat ÖZDAMAR ve Nejat BAKIRCI (Erdemir Hukuk Müşaviri) üye olarak ilk kurucu yönetim kurulunu oluştururlar.

Yönetim Kurulu 15.07.1967 tarihinde Ereğli’de TED Koleji’nin orta öğretim kısmının kurulması için karar alır ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gereken müracaat yapılır.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden ilk gelen cevap olumsuz olunca üyeler Oğuz TINAZ ve Nejat BAKIRCI dönemin başbakanı Süleyman DEMİREL ile görüşürler. Başbakanın talimatı ile sorun çözülür ve bir kısım dersleri yabancı dille okutulan özel lise (Anadolu lisesi statüsünde) olarak açılması izni alınır.

06.10.1967 tarihinde alınan izinle TED Ereğli Koleji Özel Lisesi resmen açılmış olur. Müdürlüğe ODTÜ İngilizce Hazırlık Okulu müdürü olan Mustafa Şevki ŞEN getirilir. İlk yıl 22 kız 18 erkek olmak üzere 40 öğrenci ile hazırlık sınıfı olarak eğitim öğretime başlanır. Biri yabancı uyruklu 4 öğretmen ilk öğretmen kadrosunu oluştururlar.

Bu arada Yönetim Kurulu yeniden oluşturulur. Saim MÜDERRİSOĞLU (Erdemir Kamu Münasebetleri Genel Müdür Yardımcısı) başkanlığa getirilir. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise Nejat BAKIRCI (Erdemir Hukuk Müşaviri), Oğuz TINAZ (Erdemir Personel Müdürü), Alpaslan İDİL (Erdemir Eğitim Müdürü) ve Halim AKOL (Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı) dur.

Sonraki yıllar 5 dersliği olan okulun yeterli olmayacağı göz önüne alınarak Erdemir tarafından tahsis edilen arazi üzerine Y.Müh. Reşat MÜTEVELLİ’nin gayretleriyle projelendirilen yeni bir okul binasının yapımına başlanır. 1972 yılında büyük ölçüde tamamlanır ve TED Koleji 1972-1973 öğretim yılından itibaren yeni binasında eğitim öğretime başlar. 1976 yılında da ek bina tamamlanır.

1971-1974 yılları arasında Mehmet SAĞLAMTUNÇ, 1975-1977 yılları arasında Ayfer TARI, 1977-1981 yılları arasında ise Fethi AKYOL lise okul müdürü olarak görev yaparlar.

1973-1974 öğretim yılı sonunda lise ilk mezunlarını verir. 1967’de okula kaydını yaptıran 40 öğrenciden yaklaşık yarısı çeşitli sebeplerle okuldan ayrıldıkları için 19 öğrenci mezun olur ve tümü çeşitli üniversitelere yerleşirler.

1974 yılında TED Kolejinin ilk kısmının açılması kararlaştırılır. Bakanlıktan gerekli izinler alındıktan sonra 09.09.1974’te ilkokul, lise kısmının boşalttığı binada eğitim öğretime başlar. Sadece 1.sınıfa değil 2.ve 3. sınıflara da öğrenci alınır. Okul müdürlüğüne 21 yıl boyunca müdürlüğü sürdürecek olan Duygu BÜYÜKTAŞKIN getirilir. İlk yıl ilkokul 4 şubede 92 öğrenci ve 5 öğretmenle eğitim öğretime başlar. İlk mezunlarını da 1976-1977 öğretim yılında verir.

1980 yılında artan masraflar ve öğretmenlerin bağlı olduğu sendika (Banksen) ile anlaşmazlığa düşen TED Kdz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu, velilerin de görüşünü alarak okulun lise kısmının MEB’e devri için çalışmalar başlatır. 10 Mayıs 1981’de MEB ile yapılan bir protokolle okul 99 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığına devredilir ve Anadolu Lisesine dönüşür. Yapılan ek bir protokolle de 1986 yılına kadar TED ilkokulunu bitirecek tüm öğrencilerin sınavsız olarak Anadolu Lisesine kaydının yapılması imkanı sağlanır.

Böylece TED’in lise kısmının kapanmasına rağmen ilkokul kesintisiz olarak eğitim öğretimini sürdürür. TED Kdz Ereğli Şubesinin hukuki varlığı ise tartışmalı bir şekilde devam eder. Derneğin ve ilkokulun devam edip etmemesi konusunda iki farklı görüş belirir. Derneğin devam etmesi ve ilkokula yeni öğrenci kaydının yapılması ve böylece ilkokulun varlığını 1986 yılından sonra da sürdürebilmesi için bazı veliler girişimlere başlarlar. Bunlar arasında yer alan Uğur EMİROĞLU, Şadi ÖZER (Erdemir Mali İşler Genel Md Yrd), Önay ALPAGO (Okul Aile Birliği Başkanı), Halil POSBIYIK, Orhan OĞUZ…vb gönüllüler derneğin devamı ve ilkokula yeniden öğrenci kaydı yapılması için genel merkezle görüşmeler yaparlar. İlkokul müdürü Duygu BÜYÜKTAŞKIN’ın da gayretleri ile 1982 yılında ilkokulun 1.sınıfına yeniden öğrenci alınır. Hatta başvurunun çok olması yüzünden sınav yapılır. (Not: Sınav tartışmalara yol açınca bir sonraki yıl kura yöntemine gidilir. Daha sonraki yıllarda da aynı yöntem izlenir) Böylece TED, Kdz Ereğli’deki varlığını sürdürür. Aynı zamanda 1982 yılından itibaren ilkokula kaydını yaptıran öğrencilerin ileride orta öğrenim görebilecekleri bir okul açılması düşüncesi de oluşmaya başlar.

17 Mart 1984 tarihinde TED Kdz. Ereğli Şubesi, Ereğli’de ikinci kez bir kısım derslerin eğitimini yabancı dille yapan okullar (Anadolu Lisesi) statüsünde lise kısmını yeniden açmaya karar verir. Erdemir üst yönetimi maddi ve manevi destek sözü verir.

Bu amaçla TED Kdz Ereğli Şubesi bünyesinde 11 Mayıs 1984’te TED Kdz Ereğli Koleji Vakfı oluşturulur. Vakıf Yönetim Kurulu başkanlığına Mete GÖKBAYRAK getirilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise Metin ÇÖĞENDEZ, Özer EROĞLU, İrfan ERDEM, Davut EKTİRİCİ, Tayfur GÖL ve Aydın BARAN’dır. Bu kurul kayyum heyeti olarak işlev görmüştür.

16 Temmuz 1987 yılında ise yeni yönetim kurulu seçimleri yapılmıştır. Yönetim kurulu Tümer ÖZENÇ, Oktay DEMİROĞLU, Lami YAĞCILARLIOĞLU, Mehmet YARDİBİ, Reşat AKIN, Ahmet PESTİLCİ ve Ahmet EROL’dan oluşmuştur. Vakıf yönetiminin, ilk kısım velilerinin ve Halil POSBIYIK başkanlığındaki Türk Eğitim Derneği Kdz. Ereğli Şubesi’nin olağanüstü gayret ve çalışmaları ile 1986-1987 öğretim yılında, lise kısmı yeniden açılır. Böylece Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın tahsis ettiği geçici binasında, TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi, eğitim-öğretime yeniden başlar. Aynı zamanda yeni bir bina yapımı için Erdemir tarafından arsa tahsisi yapılır.

Yeni okul binasının yapımına Mart 1988’de başlanır ve hızla sürdürülür. 1988-89 öğretim yılında bir kısmı tamamlanan yeni binada eğitim öğretime başlanır. 1992 yılına kadar da ikinci ve üçüncü kısmın yapımı tamamlanır.

22 Eylül 1986’da TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi’nin öğretime başlaması TED Kolejinin Kdz. Ereğli’de “İkinci Doğuşu” olarak tanımlanmaktadır.

Lise okul müdürlüğüne ilk kuruluşta da öğretmen olarak çalışmış olan Leman YILDIZOĞLU getirilir. 1986-1998 yılları arasında 12 yıl müdürlük yapan Leman YILDIZOĞLU 1998 yılında emekli olur ve Lise müdürlüğüne Gülsüm KILIÇCIOĞLU getirilir. 2005 yılından itibaren Belgin AKYOL lise müdürlüğü görevini yerine getirir. 2010 yılında ise Selim ASLANKAYA lise müdürü olur.

Eğitimini kesintisiz sürdüren ilkokul kısmı 1998 yılından itibaren ilköğretim okuluna dönüşür. Bu durum yeni bir bina ihtiyacının doğmasına yol açar. Mimar Fehmi KEÇECİ tarafından projesi hazırlanan yeni binanın yapımına 2004 yılında başlanır ve ilköğretim okulu 2006-2007 öğretim yılında yeni binasında eğitim-öğretime başlar.

2003-2009 yılları arasında ilköğretim ve lise bölümleri arasındaki koordinasyonun daha iyi sağlanabilmesi için genel müdürlük oluşturuldu ve Sedat SÖNMEZ bu yıllar arasında görev yapmıştır.

İlk kısım müdürlüğünü 1995-1998 yılları arasında Sedat SÖNMEZ, 1998-2005 yılları arasında Ayşe GÜNGÖR, 2005-2006 yılları arasında Zuhal DUYSAK, 2006-2010 yılları arasında da Pınar ÇÖKLÜ yerine getirirler. 2010 yılında ise ilköğretim müdürlüğüne Nilay HANLIOĞLU getirilir.

1999 yılından itibaren anaokulu kısmı açılarak, 5 ve 6 yaş gruplarına da eğitim verilmeye başlanmıştır.

2009 Türk Eğitim Derneği Türkiye’deki tüm dernek şubelerinin kapatılması kararını alır. Bu karar uyarınca TED Kdz Ereğli Şubesinin de hukuki varlığı sona erer.

* TED Kdz.Ereğli Koleji Girişi
* 1967-1968 öğretim yılında koleje kaydını yaptıran ilk öğrenciler öğretmenleri ve okul müdürüyle birlikte..

* İlkokulun ilk öğretmen kadrosu* TED Kdz.Ereğli Koleji İlk Yönetim Kurulu
(Saim MERSİNOĞLU, Nejat BAKIRCI, Oğuz TINAZ, Alpaslan İDİL, Halim AKOL)* TED Kdz Ereğli Kolejinin ikinci binası (günümüzde Ereğli Anadolu Lisesi binası)* TED Kolejinin yeni binasının açılışı ile ilgili bir gazete haberi
 
* Tarihçe, TED Kdz. Ereğli Koleji Tarih Öğretmenleri Hikmet YILDIRIM ve Sevilay KARASAKAL tarafından hazırlanmıştır.
 
 
 Okul Tarihi
Fotoğraflar
Yönetim Kadroları (.PDF)
Branş Öğretmenlerimiz (.PDF)
Sınıf Öğretmenlerimiz (.PDF)
Okul Birincileri (.PDF)
 
Yeni Vidyo diyince akla gelen tek adresbrazzers porno